Od producentů filmů Bobule a Lidice

- nová česká romantická komedie -
MARTIN A VENUŠE

ŽENY A MUŽI
ONY Z VENUŠE, ONI Z MARSU

SPOLEČNĚ OBÝVAJÍ ZEMI, A TŘEBAŽE JSOU JAKO VODA A OHEŇ,
MUSEJÍ A HLAVNĚ CHTĚJÍ SPOLU ŽÍT.

JEN TO OBČAS NEJDE TAK LEHCE, JAK BY SI OBĚ ZÚČASTNĚNÉ STRANY PŘEDSTAVOVALY.

 VYBER a VSTUP

Martin a Venuše Martin a Venuše Martin a Venuše Martin a Venuše